ANALYSE. Waarom Crevits bepaalt welke Limburgse cd&v’er Beke opvolgt als minister

Brussel/Genk – Is Vlaams viceminister-president Hilde Crevits bereid om haar bevoegdheden Economie, Innovatie, Wetenschap, Werk, Sociale Economie, Landbouw en Visserij alsnog in te ruilen voor Welzijn? Die vraag zal bepalen welke Limburgse cd&v’er de nieuwe Vlaamse minister wordt. Yves Lambrix Vandaag om 15:25 Zaterdag heeft de partijtop van cd&v-Limburg samengezeten om zich te buigen over het ontslag van Wouter Beke als Vlaams minister van Welzijn. Simultaan gebeurde dit ook in die andere belangrijke cd&v-provincie West-Vlaanderen. Op de besloten meeting in Genk werd – in navolging van Brussel – bevestigd dat Beke zijn rol als Limburgs boegbeeld zal blijven spelen. Voorts werd aan afscheidnemend nationaal partijvoorzitter Joachim Coens meegedeeld dat cd&v-Limburg klaarstaat om een nieuwe Vlaamse minister te leveren. Over wie dat moet worden, werd officieel met geen woord gerept. De regie over Bekes opvolger is nog altijd in handen van Coens. Voor de keuze laat die zich bijstaan door zijn gedoodverfde opvolger, huidig staatsecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi, zijn vijf ministers en twee fractieleiders – samen vormen zij de zogenaamde G9. Voor de partijtop wordt het een zaak om snel schakelen, wil ze maandag een kandidaat-minister aan de partijraad voordragen. De officiële uitnodigingen voor die vergadering waren zaterdagnamiddag evenwel nog altijd niet de deur uit. Brouns wint veld? Zodoende blijven drie Limburgers in de running om de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn te worden. Het gaat om Vera Jans (44) uit Lanaken, Jo Brouns (47) uit Kinrooi en Nawal Farih (33) uit Genk. Farih maakte het minste kans wegens politiek te onervaren om nu al in het mijnenveld welzijn te droppen. Zij komt wel in beeld om eind juni staatssecretaris van Asiel en Migratie te worden, al blijft ook dat een risico. Evenzeer als een emotionele machtsherovering van het departement welzijn, spelen hogere doelen een voorname rol: Bekes opvolger zal de macht van de partij in deze provincie bij de verkiezingen in 2024 moeten zien te handhaven. Hij of zij zal dus een waardige tegenstander moeten zijn/worden van Vlaams minister en N-VA-pletwals Zuhal Demir. Bij de verkiezingen van 2019 was cd&v in Limburg nog goed voor 19,2 procent, tegenover 22 procent voor N-VA en 20,1 procent voor Vlaams Belang. Hoewel gepokt en gemazeld in de welzijnssector en daar erg gerespecteerd, zou Vera Jans in deze optiek afvallen. Ze mag dan geen havik zijn, het zou van weinig christelijkheid getuigen om een welzijnsexperte die 18 jaar lang de aanvallen op de Welzijnsministers Vandeurzen en Beke in het Vlaams Parlement moest pareren, om die reden koudweg af te serveren. Anderzijds geniet ook Jo Brouns veel vertrouwen binnen de partij. Voor hij Vlaams Parlementslid werd, werkte de burgemeester van Kinrooi tien jaar lang op het kabinet van Jo Vandeurzen. Quid Crevits? Bij de keuze van de nieuwe Vlaams minister ligt het kalf eigenlijk gebonden bij Hilde Crevits, de Vlaams viceminister-president en leading lady van cd&v in West-Vlaanderen. De hamvraag is of zij het partijbelang laat primeren en het aartsmoeilijke departement Welzijn wil overnemen. Sommigen menen dat ze dit moet doen, omdat zij door haar openlijke steun voor Coens’ kandidatuur als partijvoorzitter in 2019 vandaag medeverantwoordelijk is voor de malaise in de partij. Tot nu toe heeft Crevits die boot afgehouden, en blijft ze vasthouden aan haar bevoegdheden Economie, Innovatie, Wetenschap, Werk, Sociale Economie en Landbouw. Als ze dit weekend alsnog zou instemmen met een reshuffle van bevoegdheden, zou Brouns perfect kunnen inschuiven als de nieuwe Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Wetenschap, Werk, Sociale Economie en Landbouw. Zijn uitstekende contacten met Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens zouden in het netelige stikstofdossier immers goed van pas kunnen komen. Dries en de opsplitsing Blijft Crevits aan haar bevoegdheden vasthouden, duikt in bepaalde media – en vanuit een doelbewuste hoek gestuurd – plots de naam van Wim Dries (50) op. Hoewel de burgemeester een soortgelijk profiel als Wouter Beke heeft, valt daar strategisch iets voor de zeggen: als Vlaams minister zou Dries in 2024 in zijn Genk collega-minister Zuhal Demir met gelijke wapens kunnen bekampen. Gezien de barslechte peilingen en de stijgende populariteit van Demir loopt Dries er de laatste weken immers iets zenuwachtiger bij. Dat is volkomen begrijpelijk, want meer dan ooit staat zijn burgemeesterssjerp onder druk. Een ander scenario dat voorlopig weinig kans lijkt te maken is dat van de opsplitsing van het departement Welzijn. Jeugdzorg, jeugdbescherming en het deliquentierecht zouden worden overgeheveld naar cd&v-minister van Jeugd Benjamin Dalle. Op die manier wordt de nieuwe Limburgse minister alvast van enkele mijnen in het Welzijnsveld bespaard. Wordt de komende uren vervolgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.